Impressum

Juridisch adres:

Schnullerkettenladen GmbH
deze zijn vertegenwoordigd door de bedrijfsleider Bernd Bellgrau-Parey
Plauener Straße 163-165
13053 Berlin
Duitsland
Telefoon: 03042805260
E-mail: info@gepersonaliseerde-speenkoord.nl
BTW-nummer: DE 299197193
geregistreerd in het handelsregister van de lokale rechtbank Berlin
Handelsregisternummer HRB 165431

 

 

bevoegde toezichthoudende autoriteit voor audiovisuele mediadiensten:
Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb)
Kleine Präsidentenstraße 1
10178 Berlin
Tel.: +49 30 264 967 0
Fax: +49 30 264 967 90
E-Mail: mail@mabb.de

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie heeft een platform opgezet voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen zonder rechterlijke tussenkomst (ODR platform), te vinden op https://ec.europa.eu/odr.

Wij zijn noch bereid noch verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtigingsprocedure voor consumentenzaken.

Ihr Feedback zum Design-Assistenten
Bitte helfen Sie uns, unseren Schnullerkettendesigner zu verbessern, indem Sie diesen Fragebogen ausfüllen.

Wie war Ihre Erfahrung mit unserem Design-Assistenten?*

Selectie wissen

Möchten Sie weitere Einzelheiten über Ihre Erfahrung hinzufügen?

Selectie wissen
GDPR cookieconsent met Real Cookie Banner